Ook in de tandheelkunde is een brug simpelweg een verbinding tussen twee pijlers. In een gebit vormen kronen de pijlers van een brug. Tussen (of naast) de kronen “hangen” dummy’s (kunstkiezen of -tanden). Een brug is altijd één geheel van kronen en dummy’s, dus kronen die op de plekken van de pijlers staan, zullen plaats moeten maken (of aangepast moeten worden) voor de onderdelen van de brug.

Het voordeel van een brug met de hangende dummy’s is vanzelfsprekend het feit dat er geen implantaten nodig zijn voor ontbrekende kiezen of tanden. Een nadeel is dat gezonde tanden of kiezen eventueel moeten worden afgeslepen. Bij zowel het maken als het plaatsen van de brug is de “parallelliteit” belangrijk, ofwel het richten of uitlijnen. Soms moet voor een goede uitlijning een bestaande kies of tand toch plaats maken voor een pijler in de vorm van een kroon op een implantaat.

<< terug